Young Business Colleagues
חברות עם ערך מוסף

חברי לשכת המסחר ישראל-רוסיה הם הכוח המניע שלה.

הקשר בנינו לבין החברים בלשכה הוא בעלת ערך מסחרי עצום ומותאם אישית לצרכים, לרצונות והאינטרסים של כל חברה.

אנו רואים את חברינו כשותפים לפעילות הענפה של לשכת המסחר המפגישה בין חברות, מומחים, משלחות, סחר, פקידי ממשלה ועוד מרוסיה וישראל ויוצרת הזדמנויות עסקיות חדשות

הטבות לחברי לשכת המסחר ישראל-רוסיה:

  • סמינרים חינוכיים ושירותי ייעוץ עסקי.

  • מידע לגבי מגמות, התפתחויות והזדמנויות עסקיות.

  • יצירת וקידום קשרים עם תאגידים וארגונים ממשלתיים.

  • סיוע בתקשורת עם שגרירויות רוסיה בישראל ושגרירויות ישראל ברוסיה.

  • ארגון ואירוח של אנשי ממשל ומשלחות פרטיות לרוסיה וממנה.

  • סיוע בקבלת אשרות והתמודדות עם אתגרים רגולטוריים.